Rezerwacje poprzez e-mail oraz telefoniczne posiadają status rezerwacji niegwarantowanej.

W przypadku niedojazdu do godziny 16:00 rezerwacja niegwarantowana
zostaje automatycznie anulowana.
10% upust przy wpłacie zadatku oferujemy
dla rezerwacji dokonywanych poprzez e-mail oraz telefonicznie.

DANE DO PRZELEWU


BIFORIA Jerzy Sałata
UL. RYNEK 31B/5
27-600 SANDOMIERZ
07 1020 4926 0000 1102 0106 9038

BIFORIA Jerzy Sałata
UL. RYNEK 31B/5 27-600 SANDOMIERZ